Senin, 18 Juni 2012

Tutup Tahun Pelajaran dan Pelepasan Murid TKIT Baitul 'Aini Angkatan 2011-2012

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH Tuhan semesta alam, dengan Rahmat dan Kasih-Sayang-Nya, serta izin-Nya, TKIT-TPQ Baitul 'Aini bisa menutup tahun pelajaran 2011-2012, insya ALLAH dengan sukses & lancar.

Pada Senin, 18 Juni 2012, tutup tahun pelajaran 2011-2012 ditandai dengan acara silaturrahim antara

Orang Tua Murid dengan para Guru dan pengurus Yayasan. Acara dibuka oleh MC dengan membacakan Basmalah bersama-sama. Kemudian dilanjut dengan sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Baitul 'Aini', lalu disusul dengan Sambutan Ketua POMG dan kesan & pesan dari Orang Tua Murid, yang diwakili oleh 1 orang Ayah, dan 1 orang Ibu.

Acara berjalan lancar - ada suasana haru. Ketua Yayasan mewakili Guru mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif orang tua dan memohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam pelayanan selama ini. Sementara dari Ketua POMG yang mewakili para orang tua murid juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada Ibu Guru yang telah dengan sabar mendampingi anak-anak tanpa rasa lelah dan bosan selama setahun. Suasana menjadi lebih hangat dengan tampilnya dua orang tua murid, satu orang Ayah, satu orang Ibu, untuk menyampaikan  pesan, kesan serta ucapan terima kasih.

Kemudian acara ditutup dengan istghfar, do'a kafaratul majelis dan hamdalah.

Selesai semua acara di atas dilanjutkan dengan pembagian rapor, baik untuk kelas PAUD dan juga untuk kelas TK yang sebentar lagi akan memasuki pendidikan di SD.

Terakhir,  acara tutup tahun dan pelepasan 12 orang murid TKIT Baitul 'Aini angkatan 2011-2012 yang menyelesaikan pendidikannya tahun ini, ditutup dengan ramah-tamah dan makan bersama.

Alhamdulillaahirabbil 'aalamiin . . . .

Cibitung, 28 Rajab 1412 H/ 18 Juni 2012

Abuizzat
Tidak ada komentar:

Posting Komentar